Follow

RT @kuasasiswa@twitter.com

Jata negara kita adalah rekaan penjajah British. Jata dgn design 2 harimau & perisai mula digunakan oleh penjajah pada tahun 1929 utk tanah jajahannya 'Federated Malay States'. Terus dipakai hingga tahun 1948, bila penjajah tukar crown & corak perisai utk 'Federation of Malaya'.

🐦🔗: twitter.com/kuasasiswa/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

sua: bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak