Follow

RT @MuniraMustaffa@twitter.com

Thank you, Facebook, for reminding me of this illuminating conversation that I had with mum three years ago.

🐦🔗: twitter.com/MuniraMustaffa/sta

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

sua: bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak