Follow

RT @partisosialis@twitter.com

Adakah mencuri OT dan cuti umum pekerja itu cara UEMS Edgenta “berterima kasih” kepada pekerja pembersihan hospital yang turut memainkan peranan penting dalam menghadapi ancaman wabak COVID-19?

sosialis.net/2020/08/01/majika

🐦🔗: twitter.com/partisosialis/stat

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

sua: bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak