Follow

RT @friwp@twitter.com

Membela martabat dan harga diri bangsa West Papua. Besok!

@TirtoID@twitter.com @CNNIndonesia@twitter.com @Beritasatu@twitter.com @BBCIndonesia@twitter.com @SuaraPapua@twitter.com @jubidotcom@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/friwp/status/13058

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

sua: bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak