Follow

RT @iamgandipan@twitter.com

Pemuda PSM tidak bersetuju dengan pendekatan yang diambil oleh ahli-ahli politik yang lain (tua mahupun muda) yang sering menyalahkan belia di negara ini sebagai golongan yang kurang berkemahiran. twitter.com/mkini_bm/status/13

🐦🔗: twitter.com/iamgandipan/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

sua: bersua 1. datang saling mendekati, saling berdekat-dekatan 2. = tersua bertemu, berjumpa, terjerempak, terserempak